دروس نظری

دروس عملی

نرم افزار

کارگاها

آرتیست تاک - محمد رضا میرزایی

نشستی با محمدرضا میرزایی روز دوشنبه 26 شهریور در مدرسه عکاسی رای نو برگزار شد. در این نشست میرزایی ضمن تمرکز بر آثار اخیر خود مانند کتاب «دیالکتیک دیدن» و نمایشگاه «عکس‌های جدید»، به شرح روند کاری و کارنامه هنری خود پرداخت.

بیشتر...