کارگاه تک جلسه ای صدا و تکنیک های بیان

در کارگاه تک جلسه ای صدا و تکنیک های بیان اتفاق می افتد :

-مروری جامع بر اهمیت صدا و بیان در زندگی
-واکاوی نقش تخیل پویا در کیفیت نهایی مهارت های بیانی
-تمریناتی برای توسعه ی توان صوتی
-کار عملی متمرکز

بیشتر...

میزانسن در فانتزی_دکتر کامران لامعی

خیال‌پردازی‌های آرزومندانه در ساحت خیالی شکل می یابد. در واقع آرزومندی ما به ازای خود را در ساحت خیالی به دست می آورد، بنابراین چنین نیست که
فانتزی از درآمیختن آشفته تصاویر خیالی پدید آید بلکه این آرزومندی است که ساحت خیالی را صحنه ای می بیند که می‌تواند مطلوب خود را بازیابی کند و مطلوب خود حاصل دیالکتیک سوژه و دیگری است.

بیشتر...

آرتیست تاک - محمد رضا میرزایی

نشستی با محمدرضا میرزایی روز دوشنبه 26 شهریور در مدرسه عکاسی رای نو برگزار شد. در این نشست میرزایی ضمن تمرکز بر آثار اخیر خود مانند کتاب «دیالکتیک دیدن» و نمایشگاه «عکس‌های جدید»، به شرح روند کاری و کارنامه هنری خود پرداخت.

بیشتر...