بازنگری پروژه

نقد و بررسی عکس

 

نقد و بررسی عکس

کلاس نقد و بررسی عکس، تلاشی است جمعی در راه خوانش و درک نگرش‌ها و رویکردهایِ متکثر و متنوعِ مستتر در آثار عکاسان. تلاشی برای تحلیل فنی و سبکی عکس‌ها که در نهایت به درک بهتر امکانات موجود در عکاسی و بهره‌گیری درست از این امکانات در راه پروراندن ایده یاری خواهد رساند.

در این کارگاه هنرجویان ضمن آشنایی با رویکردهای موجود در نقد و تحلیل آثار می‌کوشند تا نوشتن و انتشار نقد را تجربه کنند. همچنین به عنوان یک عکاس بر نقاط ضعف و قوت عکس‌هایشان در راه رسیدن به آثاری منسجم و یکدست آگاهی یافته و توانایی شرح و بسط ایده‌های خود را کسب خواهند کرد.

شرح مختصر:
چگونگی مواجه با عکس‌ و توصیف و ارزیابی آن‌
مواجهه انتقادی با مجموعه‌ عکس‌ها
آشنایی با امکانات عکاسانه در راه تحلیل و تولید عکس
آشنایی با سبک‌ها و تحلیل رویکردها و نگرش‌‌های عکاسانه

بازدید از نمایشگاه عکس و آشنایی با کارکردهای نقد آن

 

کتاب‌های کمک درسی:
«مفاهیم عکاسی» دیوید بیت
برخی از مقاله‌های کتاب «نظریه‌‌ی عکاسی» لیز ولز
«نقد عکس» تری برت

دروس پیش‌نیاز:
پیش‌نیاز ندارد.

مدرس:  زانیار بلوری

شروع دوره:  جمعه ۲۰ مهر

روز و ساعت: جمعه‌ها از ساعت ۱۵ الی ۱۷
تعداد جلسات  : ۸ جلسه
قیمت کلاس   : ۳۸۰ هزار تومان

ثبت نام
۰۲۱-۸۸۶۲۹۱۰۲
۰۲۱-۸۸۶۲۴۳۶۱