بازنگری پروژه

فلسفه هنر (مبتنی بر هنرهای تصویری با تکیه بر عکس)

شرح درس:

تعریف حدود و ثغور تصویر و تحلیل رویکردهای فلسفی و زیباشناختی هنر در تاریخ؛

رویکردهای بازنمایی و تعریف بازنمود

رویکرد اصالت بیان و فرانمایی عواطف

رویکرد اصالت حقیقت و صدق و کذب

کیفیات زیباشناختی

و….

مدرس: فواد نجم الدین و زروان روح بخشان

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه

شهریه کلاس: ۵۰۰ هزار تومان

ثبت نام
۰۲۱-۸۸۶۲۹۱۰۲
۰۲۱-۸۸۶۲۴۳۶۱