بازنگری پروژه

کارگاه عکاسی با دوربین قطع بزرگ

 

 

شرح درس:

کارگاه «عکاسی با دوربین‌های قطع بزرگ» از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول به زیبایی شناسی تصویر بزرگ اندازه و چراییِ استفاده از دوربین‌های قطع بزرگ در عکاسی معاصر پرداخته می‌شود و بخش دوم به طرز کارِ دوربین قطع بزرگ و ویژگی‌های کاربردی آن اختصاص خواهد یافت. هنرجویان با انجام تمرین‌های عملی، تکنیک‌های مختص به این نوع از دوربین‌ها را در راستای بیانِ شخصی اجرا خواهند کرد.

مباحث اصلی در کارگاه عکاسی با دوربین‌های قطع بزرگ

– کیفیت نمایشیِ تصویر بزرگ اندازه
– تشدید جزئیات موضوع و نسبتِ آن با واقعیت
– زیبایی شناسی تصویر وارونه
– درک عمق میدان و نسبت آن با حرکات دوربین قطع بزرگ
– اجرای جلوه‌های بصری با دوربین‌های قطع بزرگ
– قاعده‌ی شایم فلاگ
– ویژگی لنزهای دوربین‌های قطع بزرگ
– محاسبه‌ی کاهش نور به هنگام افزایش طول فانوس

مدرس: بهنام صدیقی

این کارگاه برگزار شد.

ثبت نام
۰۲۱-۸۸۶۲۹۱۰۲
۰۲۱-۸۸۶۲۴۳۶