عکاسی - دروس نظری

کارگاه نوشتن

کارگاه نوشتن     شرح درس: نام کارگاه: از تصور تا تصویر ؛ یک‌یای‌ِنوشتن. با تکیه نگارش فیلم‌نامه‌ی رئالیستی. جهان ِ نوشتن. نویسنده. درام چیست؟ رئالیسم چیست. تعاریف کلی. ساختار و مهندسی فیلم‌نامه کلاسیک. کالبد شکافی یک متن. فیلم‌نامه. معرفی ساختارهای مختلف فیلم‌نامه نویسی./ سفر قهرمان در فیلم نامه. شخصیت شناسی/ سازی. روان‌شناسی کاراکتر. گفتگو

بیشتر بخوانید ...