سینه‌فیلیا: دوره‌ی اول


اطلاعات کلاس

سینه‌فیلیا، دوره‌ی اول: آیا می‌توان تعریف مشخصی از سینه‌فیلیا ارائه داد و به سادگی چطور سینه‌فیل‌شدن را تبیین کرد؟ چه تاریخی در پس پشت این مفاهیم است که چنین تعاریف متعددی را از آن‌ها پیش روی ما می‌گذارد؟ آیا می‌توان برای تاریخ سینه‌فیلیا دوره‌بندی‌های متفاوتی قائل شد؟ این دوره‌بندی‌ها چه رابطه‌ای با تاریخ و سیاست کشورها و فرهنگ‌های متفاوت دارند؟ افزون بر این، آیا می‌توان از کنارهم‌گذاری سرنوشت سینه‌فیل‌های نام‌آشنای تاریخْ سینه‌فیلیاهای مختلف و نسل‌های متفاوت سینه‌فیل‌ها را دقیق‌تر واکاوی کرد؟
شرح مختصر :
در دوره‌ی اولِ سینه‌فیلیا، در پی پاسخ به پرسش‌هایی از این دست خواهیم بود و با رجوع دائم و مکرر به تاریخ نوشتار سینمایی/سینه‌فیلیایی و بررسی نمونه‌های متعدد، پیش‌نیازهای مبحث مورد نظرمان را صورت‌بندی خواهیم کرد.

ثبت نام

سینه‌فیلیا: دوره‌‌ی اول
مدرس : بابک کریمی تعداد جلسات :

روزهای

هزینه دوره : …. تومان

می توانید برای ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک نمایید.