عکاسی خیابانی وشهری


عکاسی خیابانی و شهری

اطلاعات کلاس

عکاسی خیابانی و شهری
عکاس خیابانی درگیر رابطه خود با فضای پیرامونش و همه ی رویدادها و اتفاقاتی ست که انسان امروزی در آن حضور دارد. او با پرسه زنیِ کنجکاوانه از چگونگی حضور و رفتار انسان در این فضای عمومی عکاسی می کند. اما عکاس خیابانی چگونه می تواند تجربه ی انسان در محیط شهری را ثبت کند ویا حتی از آن فرا تر رود ؟ او برای این کار نیازمند چه نوع اطلاعاتی است تا به وسیله ی آن میان موضوعاتش و زمینه های مرتبط با آن پیوندی برقرار کند ؟ کارگاه عکاسی خیابانی برای آن دسته از هنرجویانی که با دغدغه های فرهنگی و اجتماعی پا به عرصه ی خیابان می گذارند و با موضوعات مدنظرشان عکاسی می کنند مناسب خواهد بود.
شرح درس:
-بیان تعاریف و مفاهیم عکاسی خیابانی -مروری بر تاریخ عکاسی خیابانی -تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات -چگونگی بازنمایی رفتار انسان در عکاسی خیابانی -تحلیل و بررسی آثار عکاسان تاثیرگذار -ایده‌پردازی برای عکاسی خیابانی -بررسی فرم های بیانی در عکاسی خیابانی -چگونگی عرضه و نمایش عکس های خیابانی -تحلیل و بررسی عکس‌‎های هنرجویان در هر جلسه (لازم به ذکر است که دو جلسه از این کارگاه به صورت عملی، خارج از مدرسه ی رای نو در سطح شهر برگزار می شود).

ثبت نام

عکاسی خیابانی و شهری
مدرس : امیر دلشاد تعداد جلسات : 8 جلسه ی 3ساعته

روزهای پنج شنبه ساعت 15:00-17:00

هزینه دوره : 720.000 تومان

می توانید برای ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک نمایید.