کارگاه انتقال تجربه (دوره اول: فیلم پژوهی)


اطلاعات کلاس

جلسه اول

تدریس متون سینمایی

جلسه دوم

نقد و تالیف سینمایی

جلسه سوم

گردآوری نوشتارهای سینمایی

جلسه چهارم

پژوهش سینمایی برای فیلم مستند

ثبت نام

کارگاه اول فیلم پژوهی
مدرسان : نوید پورمحمدرضا- محمدرضا اصلانی-بابک کریمی-همایون امامی تعداد جلسات : 4 جلسه ی 4ساعته
دبیر: میثم حیدریان

روزهای

هزینه دوره :….. تومان

می توانید برای ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک نمایید.